Vad är Osteopati?

Osteopatin har gett upphov till andra terapiformer och det är en naturlig del i utvecklingen när olika auktoritärer inom ett skrå inte längre kan samarbeta och respektera varandra. Det leder till att nya skolor etableras med gamla och nya idéer, som bland annat naprapater, kiropraktorer och kraniosakrala terapi. Självklart har osteopatin förändrats sedan Andrew Taylor Stills dagar. Idag utgår från ett vetenskapliga paradigm där forskning leder kunskapen framåt, samtidigt som den Osteopatiska grundprinciperna lever kvar.

Osteopatin bygger på ett holistiskt synsätt (helhetssyn) vad gäller människokroppen

Filosofin bakom Osteopati grundar sig på de Osteopatiska grundprinciperna, och det gör att Osteopater anser sig se människan ur ett holistiskt (helhets) perspektiv.

Osteopatins grundprinciper

  • Kroppen är en enhet – Body, mind and spirit
    (kropp, själ och ande)
  • Struktur och funktion reglerar/påverkar varandra – Från den allra minsta cell till den största strukturen.
  • Kroppen har en förmåga att självläka, självreglera och upprätthålla hälsa –  Kroppens strukturer strävar ständigt efter optimal hälsa
  • Osteopatisk behandling baseras på förståelsen av dessa principer

Om kroppen utsätts för mikro eller makrotrauma sker en förändring lokalt, men samtidigt reagerar kroppen med att skapa kompensatoriska mönster för att avlasta det skadade området.

När du drabbas av ryggbesvär reagerar kroppen både biokemiskt och biomekaniskt. Den normala anatomiska funktionen sätts ur spel och detta leder till nervstimulering och blod/lymfcirkulationen förändras i området. Och som i sin tur kan påverka omkring liggande muskler och skelettet. Det kan även påverka cirkulationen till kroppens vitala organ. Så en förändring lokalt i en vävnad kan leda till kompensatoriska förändringar som kan ge en global förändring. Du ändrar belastningen genom kroppen. vilket kan leda till överbelastning, inflammation och smärta.

pojke på brits blir masserad

Osteopatisk behandling är en manuell behandling där man med händerna främjar kroppens självläkande förmåga genom att behandla rörelseapparaten/muskuloskeletala systemet (bestående av stödjevävnader, ben och ligament) och som sammanlänkar kroppens olika system.
Där syftet är att återfå normal tonus och funktion.

BOKA BEHANDLING
KONTAKT

Terapiformer

Zonterapi

Att zonterapi fungerar via nervsystemet. När vi stimulerar olika reflexområden, sker ett stimuli av nervbanorna, och genom trycket sänds strömimpulser upp genom ryggraden till centrala nervsystemet, varifrån endorfiner och liknande signalsubstanser friges ut i blodbanorna.

Zonterapi är en av världens äldsta läkekonster. Den har utövats i alla kulturer och alla världsdelar under många tusen år. I Egypten, söder om de stora pyramiderna ligger Saqqara. Där fann man i en grav tillhörande en läkare vid namn Ankmahor (2330 f.kr.) med bilder och text där patienter blir behandlade med zonterapi. Zonterapins grundare anses vara Dr. William Fitzgerald, han föddes i Connecticut USA år 1872.

Förklaringsmodeller

Det finns en del förklaringsmodeller kring zonterapi. Bland annat den om förståelse som bygger på meridian- och nervsystemet, men det finns mycket vi inte vet om det. Själv tänker jag att fascian har en viktig roll.

Det har gjorts forskning där man påvisat meridiansystemet genom att belysa det med en kontrastvätska, och då kunnat se att det är åtskilt från både lymfsystemet och blodkärlssystemet. (Lazorthes, Y et al. (1990) Acupuncture meridians and radiotracers, Elsevier volume 40 Issue 1).

Craniosakral terapi

Craniosacral terai är en vetenskaplig behandlingsform som kräver stort inkännande och skicklighet och utförs manuellt. Behandlingen mobiliserar kroppens fascia och membranen runt centrala nervsystemet så att neurologiska funktioner kommer i balans samt släpper på låsningar och blockeringar (fysiska som psykiska) i kroppen. Det är en terapiform som visat sig vara effektiv på fysiska, emotionella och mentala obalanser.

Ursprunget kommer ur Osteopatin

Craniosakral terapi har sitt ursprung ur Osteopatin som grundades av Andrew Taylor Still (1828-1910) som år 1892 startade han den första Osteopat skolan i Kirksville, Missouri, USA. Den ”kraniella osteopatin” syftar till att återställa rörligheten i kraniets suturer (sömmar). Det var den amerikanske Osteopaten William G Sutherland D.O som på 1920-talet fann att skallbenen var designade för att kunna röra sig i relation till varandra.

Under mer än 20 år utförde han experiment på sig själv genom att skapa tryck på olika delar av kraniet. Enligt hans dokumentations gav trycket mot skallbenet en försämrad rörlighet som gav honom huvudvärk, smärta och problem med koordinationen och negativa effekter på allmäntillståndet.

1971 upptäckte John Upledger D.O, USA den ”Craniosacral pulsen”

en pulserade rörelse i hinnan Dura mater som omger ryggmärgen när han assisterade i samband med en nackoperation. I sin vidare forskning upptäckte han att det craniosacrala systemet hade en egen rytm och puls av ryggmärgsvätska (CSF) från hjärnans hålrum (ventriklar) ned till korsbenet ”craniosacral puls” på 6–12 pulser per minut. Rörelsen uppstår vid produktion och absorption av cerebrospinalvätskan.

Djupvågsbehandling  – M1

Maskinen är konstruerad för att använda frekvenser som stimulerar kroppens smärtreceptorer, men genom det ständiga bytet av frekvens (hastighet) så överbelastas receptorerna. Enkelt förklarat så ställer kroppen in sig för att ta emot en frekvens. Sedan kommer nästa och det leder till att smärtan inte signaleras. Maskinens vibrationer ger alltså en djupt avslappnande inverkan som låter behandlingen gå på djupet utan att nervsystemet håller emot.

Försvarsmekanismen

Olika individer har olika stark försvarsmekanism. Vissa kroppar håller emot starkare än andra och värjer sig mot manuell behandling och där fungerar inte kraftfulla tekniker, utan terapeuten måste ta sig förbi det starka försvaret. Det kan vi göra med hjälp av vibrationer och den milda men kraftfulla behandling som maskinen ger.

Stressade kroppsdelar och muskler kan råka i chock, av trauma eller upprepad överansträngning eller upprepade rörelser. Då släpper inte muskelspolarna sin signal till kontraktion och muskeln hamnar i konstant kontraktion –kramptillstånd.

Maskin utvecklad av Hans Bohlin

Det är en maskin som Hans Bohlin (Atlasbalans) utvecklat och där första prototypen kom 2012 insåg företaget att terapeuter i allmänhet kunde ha nytta av den. Det kunde förbättra behandlingsresultatet men även underlätta arbetsmiljön eftersom det är slitsamt att behandla kunder manuellt varje dag under flera års tid. Ny forskning visar att fascia, som är ett nätverk av bindväv, har större påverkan på hälsa och välbefinnande än vi tidigare trott. Om fascian klibbar ihop eller blir inflammerad kan det leda till att vi får svårt att röra oss och att vi får ont.

Fördjupning:
Atlasbalans
Fasciaguiden

människa får djupvågsbehandling med osteopati

Vid behandling med maskin kan dessa upphakade signaler nollställas och muskler och bindväv återfår normal tonus och funktion.