I 26 år har jag fällt träd med brytjärn, störar, rep mm. Ofta lyfter man i brytjärnet så man blir högröd i ansiktet och får ryggont i sämsta fall.

I samband med huggning av krubbåsar till en timmerstuga i dagarna så fick jag bekanta mig med kilen. Rickard som hjälpte till med fällningen visade mig hur lättsamt det var att med kilens hjälp få en stor gran att fälla. Trädet som jag fällde på bilden med kilar lutade betänktsamt åt fel håll, dessutom var all kvist på stammen på södra sidan och granen skulle fällas norrut.

Två kilar är att föredra och en lämplig slägghammare. Med dem kan du utan större ansträngning fälla rätt så besvärliga träd.

De stora kilarna på bilden kostar 115 kr/st och är inköpta på Sjödins Sport i Mellansel.

Mats Kjellsson