Tack besökare för tips och glada tillrop på vår visning av Järnhästen idag. Vi har nu fått en grundläggande utbildning av Dick Henriksson från Lennartsfors. En bra start för att vi ska bli seriösa och framgångsrika återförsäljare av Järnhästen.

IMG_0184

IMG_0182