Innan en järnvägsräls kan läggas så undersöks marken mycket noggrant, här nedan hjälper jag Carl-Henrik på Tyréns att göra en geologiska undersökning med hjälp av elektrisitet. Den metod vi använder på bilden är att mäta resistansen i backen. Man sätter elektroder på givna avstånd och skickar på ström. Motståndet som mäts upp analyseras på kontoret senare och ger svar på jordmån, djup och struktur. Den längsta sträckan vi mätte denna gång var 1200 meter och tog två dagar att genomföra, intressant och lärorikt att få vara med.

Sundsvall nov 2012
Bergeforsen november 2012