Mer om Osteopati

Behandling

Behandlingen sker utifrån varje persons individuella förutsättningar för att skapa det bästa möjliga utgångsläget för hälsa och välmående.

Första besöket

Första besöket börjar med att ta en omfattande sjukdomshistoria från dig som patient. Därefter görs undersökning med specifika tester med utgångspunkt från din sjukhistoria. Därefter undersöks kroppen manuellt via palpation för att identifiera dysfunktioner varpå en osteopatisk behandling kan påbörjas.

Vid inte misstanke om sjukdom (patologi)  hänvisas du till din vårdcentral för vidare kontroll innan en Osteopatisk behandling kan påbörjas.

Återbesök

Vid återbesök ställs frågor om hur du upplevt behandlingen och detta görs  för att veta hur din kroppen svarat mot behandlingen. Ibland finns delar av problemet kvar och då fortsätter behandlingen på inslagen väg, men ibland kan mer akuta problem ha uppstått som du vill prioriterar före. En kortare undersökning görs och ibland kan specifika tester utföras vid behov och därefter palpation av vävnaden och varpå en diagnos ställs och sen kan  behandling ske.

Utbildningar

Osteopat – Skandinaviska Osteopat Högskolan, Göteborg

I augusti 2016 påbörjade jag min utbildning till Osteopat, en utbildning på fyra år där föreläsningarna till en början var på svenska men som ganska snabbt övergick till engelska och där all kurslitteratur även den var på engelska. Med en enträgen vilja och stort intresse och stor passion för att hjälpa människor som lider av smärta är jag sedan maj 2020 Osteopat.

Djupvågsbehandling – Atlasbalans

Jag kompletterade min verktygslåda med M1 en djupvågsmaskin i mars 2019 den hjälper till att öka flödet i fascian, även kallad bindväv, och kan hjälpa till och lösa muskelspänningar

Zonterapeut – Ersdahls Metoden

Jag blev klar Zonterapeut 1995, och är utbildad  enligt Ersdals metoden (Ersdal Zone Therapy – EZT)  och av norrmannen Charles Ersdal (1939-1995) grundare av metoden därefter läste jag Bas medicin i Uppsala i 2 år.

1983 besökte jag Gotland, och där mötte vi en kvinna som berättade att hon haft en stroke och behandlade sig själv med zonterpi. När vi träffade denna kvinna märktes inga men av stroken och nu hjälpte hon människor som sökte hennes hjälp.

När jag träffade min man 1991 hade han problem med nacke och axlar och i mitt bakhuvud fanns tanken på zonterapi som en hjälpande teknik. Var på jag utbildade mig under 2 år till zonterapeut enligt Ersdals metoden, klar 1995, i Östersund pararellt med en osäker statlig anställning.

Jag har under årens lopp fått höra och se fantastiska resultat av denna typ av behandling.

En liten anekdot är att zonterapi behandlingen sakta men säkert gjorde maken bättre. När han var som sämst kunde han inte köra bil i mer än tre timmar utan att uppsöka naprapat, kiropraktor eller osteopat för att få hjälp med sin smärta. Efter en rad med behandlingar försvann smärtan och han anställdes som resande säljare i Ångermanland.

Craniosakral terapi – Dr. Nagi Iskander

Jag gick en kurs i Craniosakral terapi, i fyra steg och fick diplom efter avslutad kurs år 2015, en terapiform som kommer ur Osteopatin. Efter att själv provat en craniosakral terapeutisk behandling 2014 och där jag själv upplevde effekten av behandlingen och att mitt intresse var så stort uppmanades jag att gå kursen. Jag gick kursen och köpte mig en behandlingsbänk våren 2015 och började behandla vänner och bekanta med gott resultat. Detta var så roligt och intressant, men inte ska väl jag tänka nytt och våga stå på egna ben. Men visst ska jag, och i juni 2016  bestämde jag mig för att omskola mig till Osteopat.

Terapiformer

Osteopati

Osteopatin har gett upphov till andra terapiformer och det är en naturlig del i utvecklingen när olika auktoritärer inom ett skrå inte längre kan samarbeta och respektera varandra. Det leder till att nya skolor etableras med gamla och nya idéer, som bland annat naprapater, kiropraktorer och kraniosakrala terapi. Självklart har osteopatin förändrats sedan Andrew Taylor Stills dagar, idag utgår från det ett vetenskapliga paradigm där forskning leder kunskapen framåt, samtidigt som den Osteopatiska grundprinciperna lever kvar.

Osteopatin bygger på ett holistiskt synsätt (helhetssyn) vad gäller människokroppen.

Filosofin bakom Osteopati grundar sig på de Osteopatiska grundprinciperna, och det gör att Osteopater anser sig se människan ur ett holistiskt (helhets) perspektiv.

Osteopatins grundprinciper

  • Kroppen är helhet
  • Kroppen är självläkande
  • Kroppen är sammanlänkad
  • Effektiv behandling bygger på dessa principer

Om kroppen utsätts för mikro eller makrotrauma sker en förändring lokalt, men samtidigt reagerar kroppen med att skapa kompensatoriska mönster för att avlasta det skadade området.

När du drabbas av ryggbesvär reagerar kroppen både biokemiskt och biomekaniskt. Den normala anatomiska funktionen sätts ur spel och detta leder till nervstimulering och blod/lymfcirkulationen förändras i området och som i sin tur kan påverka omkring liggande muskler och skelettet men, även påverka cirkulationen till kroppens vitala organ. Så en förändring lokalt i en vävnad kan leda till kompensatoriska förändringar som kan ge en global förändring, du ändrar belastningen genom kroppen. vilket kan leda till överbelastning, inflammation och smärta.

Som Osteopat behandlar jag somatisk dysfunktion, och med det menas ett tillstånd där kroppen inte fungerar optimalt och behandlingen syftar till att åtgärda patientens orsak till uppkommen symtom. Vid misstanke om sjukdom (patologi) hänvisas du till vårdcentral/sjukhus för vidare vård.

Osteopatisk behandling är en manuell behandling där man med händerna främjar kroppens självläkande förmåga genom att behandla rörelseapparaten/muskuloskeletala systemet (bestående av stödjevävnader, ben och ligament) och som sammanlänkar kroppens olika system.

En osteopatisk behandling är en manuell behandling som främjar kroppens självläkande förmåga genom att behandla rörelseapparaten som skapar vävnadsförändring som därmed sammanlänkar kroppens olika system.

Zonterapi

Zonterapi är en av världens äldsta läkekonster. Den har utövats i alla kulturer och alla världsdelar under många tusen år. I Egypten, söder om de stora pyramiderna ligger Saqqara. Där fann man i en grav tillhörande en läkare vid namn Ankmahor (2330 f.kr.) med bilder och text där patienter blir behandlade med zonterapi.

Zonterapins grundare anses vara Dr. William Fitzgerald, han föddes i Connecticut USA år 1872.

Det finns en del förklaringsmodeller kring zonterapi. Bland annat den om förståelse som bygger på meridian- och nervsystemet, men det finns mycket vi inte vet om det. Själv tänker jag att fascian har en viktig roll.

Det har gjorts forskning där man påvisat meridiansystemet genom att belysa det med en kontrastvätska, och då kunnat se att det är åtskilt från både lymfsystemet och blodkärlssystemet. (Lazorthes, Y et al. (1990) Acupuncture meridians and radiotracers, Elsevier volume 40 Issue 1).

Att zonterapi fungerar via nervsystemet. När vi stimulerar olika reflexområden, sker ett stimuli av nervbanorna, och genom trycket sänds strömimpulser upp genom ryggraden till centrala nervsystemet, varifrån endorfiner och liknande signalsubstanser friges ut i blodbanorna.

Craniosakral terapi

Craniosakral terapi har sitt ursprung ur Osteopatin som grundades av Andrew Taylor Still (1828-1910) som år 1892 startade han den första Osteopat skolan i Kirksville, Missouri, USA. Den ”kraniella osteopatin” syftar till att återställa rörligheten i kraniets suturer (sömmar). Det var den amerikanske Osteopaten William G Sutherland D.O som på 1920-talet fann att skallbenen var designade för att kunna röra sig i relation till varandra. Under mer än 20 år utförde han experiment på sig själv genom att skapa tryck på olika delar av kraniet. Enligt hans dokumentations gav trycket mot skallbentet en försämrad rörlighet som gav honom huvudvärk, smärta och problem med koordinationen och negativa effekter på allmäntillståndet.

1971 upptäckte John Upledger D.O, USA en pulserade rörelse i hinnan Dura mater som omger ryggmärgen när han assisterade i samband med en nackoperation. I sin vidare forskning upptäckte han att det craniosacrala systemet hade en egen rytm och puls av ryggmärgsvätska (CSF) från hjärnans hålrum (ventriklar) ned till korsbenet ”craniosacral puls” på 6–12 pulser per minut. Rörelsen uppstår vid produktion och absorption av cerebrospinalvätskan.

Craniosacral terai är en vetenskaplig behandlingsform som kräver stort inkännande och skicklighet och utförs manuellt. Behandlingen mobiliserar kroppens fascia och membranen runt centrala nervsystemet så att neurologiska funktioner kommer i balans samt släpper på låsningar och blockeringar (fysiska som psykiska) i kroppen. Det är en terapiform som visat sig vara effektiv på fysiska, emotionella och mentala obalanser.

Djupvågsbehandling  – M1

Det är en maskin som Hans Bohlin (Atlasbalans) utvecklat och där första prototypen kom 2012 insåg företaget att terapeuter i allmänhet kunde ha nytta av den och att de också kunde förbättra behandlingsresultatet men även underlätta arbetsmiljön eftersom det är slitsamt att behandla kunder manuellt varje dag under flera års tid. Ny forskning visar att fascia, som är ett nätverk av bindväv, har större påverkan på hälsa och välbefinnande än vi tidigare trott. Om fascian klibbar ihop eller blir inflammerad kan det leda till att vi får svårt att röra oss och att vi får ont.

Maskinen är konstruerad för att använda frekvenser som stimulerar kroppens smärtreceptorer, men genom det ständiga bytet av frekvens (hastighet) så överbelastas receptorerna. Enkelt förklarat så ställer kroppen in sig för att ta emot en frekvens, men då kommer nästa och det leder till att smärtan inte signaleras. Maskinens vibrationer ger alltså en djupt avslappnande inverkan som låter behandlingen gå på djupet utan att nervsystemet håller emot.

Olika individer har olika stark försvarsmekanism. Vissa kroppar håller emot starkare än andra och värjer sig mot manuell behandling och där fungerar inte kraftfulla tekniker utan terapeuten måste ta sig förbi det starka försvaret. Det kan vi göra med hjälp av vibrationer och den milda men kraftfulla behandling som maskinen ger.

Stressade kroppsdelar och muskler kan råka i chock, av trauma eller upprepad överansträngning eller upprepade rörelser. Då släpper inte muskelspolarna sin signal till kontraktion och muskeln hamnar i konstant kontraktion –kramptillstånd.

Vid behandling med maskin kan dessa upphakade signaler nollställas och muskler och bindväv återfår normal tonus och funktion.