Vid stugan i Galasjö finns en väldigt kvistig tall. Den är inte så fasligt hög men väldigt vidsträckt. När tallen var ung för länge sen så tuktades den av gårdshästen som betade av några toppskott nu och då, därav den runda och kvistiga formen. Det berättade Erik Edstrand kallad ”Erke” som bodde på hemanet när mina föräldrar köpte det 1964. Erke bodde kvar ett år i huset innan han flyttade in till Bredbyn.

Numera fungerar hästtallen utmärkt som klätterträd, Hugo c:a 5 år tar sig enkelt runt i de grova och långa kvistarna.