På bilden ovan ser man närmast badstranden i By och det två torpen Noret och Strandtorpet där vi familjen Kjellsson huserar. Längst bort är Lövsjösjön och Butsjöböle. Bilden är tagen 2010 av Elin Olofsson på SCA skog.

Mats Kjellsson